top of page

UUDET DRONE-MÄÄRÄYKSET ASTUVAT VOIMAAN 1.1.2021

Uusien EASA-asetusten astuessa voimaan, merkittävän osan UAV-laitteilla (miehittämättömät ilma-alukset) operoivista organisaatioista on noudatettava uusia määräyksiä ja toimintamalleja. 

EASA-määräykset muuttuvat 1.1.2021. Nämä asiat pitää ottaa vähintään huomioon asetusten astuessa voimaan:

  • Jokaisen kauko-ohjaajan tulee rekisteröityä Traficomin järjestelmään.

  • Kaikkien pilottien tulee suorittaa webpohjainen peruskurssi.

  • Avoin A2-kategoriassa lentävien tulee suorittaa toisen asteen valvottu koe valvotussa luokkakokeessa sekä suorittaa omakohtainen harjoittelu.

  • Jos avoimessa kategoriassa toimivalla Käyttäjä= työnantajalla on useampi kuin yksi kauko-ohjaaja, pitää luoda "operation manual."

 

Näissä EU-asetuksissa noudatetaan riskiperusteista lähestymistapaa, eikä sinänsä tehdä eroa vapaa-ajan tai kaupallisen toiminnan välillä. Niissä otetaan huomioon drone-laitteen paino ja ominaisuudet sekä toiminta, joka on tarkoitus suorittaa.

Drone-operaattori on luonnollinen henkilö tai organisaatio, joka omistaa drone (t) tai vuokraa drone. Voit olla sekä drone-operaattori että kauko-ohjaaja, jos olet myös henkilö, joka todella lentää drone. Voit kuitenkin olla kaukopilotti olematta drone-operaattori, jos esimerkiksi olet lentäjä, joka työskentelee yrityksessä, joka tarjoaa palveluja droneilla. Tällöin yritys on drone-operaattori ja sinä olet etälentäjä.

Avoin A2-kategoriassa lentävien tulee suorittaa toisen asteen valvottu koe valvotussa luokkakokeessa sekä suorittaa omakohtainen harjoittelu

" Skydatan ammattilaiset auttavat organisaatiotasi saavuttamaan koulutusvelvoitteet ja tarvittavan tason asiakirjojen suhteen. Ota yhteyttä! "

" SKYDATA TULEE TARJOAMAAN TRAFICOMIN VAATIMUSTEN MUKAISEN KOULUTUSOHJELMAN JA MAHDOLLISUUDEN SUORITTAA TOISEN ASTEEN VALVOTTU LUOKKAHUONE KURSSI ETÄNÄ "

Autamme organisaatioita ymmärtämään vaatimukset ja toimimaan oikein

Skydata tarjoaa kaikki drone-lentotoimintaan liittyvät palvelut koulutuksesta organisaatiokohtaisiin auditointeihin, jossa selvitetään luottamuksella asiakkaan valmiudet toimia uusien määräysten mukaisesti.

 

Samalla laaditaan asiakaskohtainen toimintamalli, joka noudattaa vaadittua jatkuvan parantamisen toimintamallia, jossa huomioidaan käytettävät laitteet, toimintaympäristö, pilottien koulutus, turvallisuustoimenpiteet sekä lentorutiineihin liittyvät lentoilmoitukset, rutinoitu tehtävätoimintamalli, tarkastuslistat ja muut turvalliseen ja hyväksyttyyn lentotoimintaan liittyvät asiat.

Skydata tarjoaa palvelut "avaimet käteen" -toteutuksella, auttaen organisaatioita ottamaan käyttöön lennokkien kanssa uudet toimintamallit turvallisesti ja kerralla oikein.

Vallitsevan Covid-19 tilanteen takia, järjestämme toistaiseksi vain organisaatiokohtaisia pienryhmäkoulutuksia tilauksesta. Uusi etäkoulutuspalvelumme Skyportal, avataan marraskuussa 2020. 

bottom of page