SKYDATA OY
Niittyrinne 2b

02270 ESPOO

FINLAND 

Tel. +358 40 5585 853

info  @ skydata.fi

Skydata on Suomen kokenein drone ratkaisuihin ja teknologioihin keskittynyt yritys, jonka yli 10 vuoden toiminnan aikana olemme toimittaneet Suomessa satoja laitteistoratkaisuja, kouluttaneet tuhansia pilotteja ja auttaneet yrityksiä hyödyntämään drone-teknologioita tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjoamme kaiken tarvittaessa avaimet käteen periaatteella, mukaan lukien koulutukset, teknisen tuen, vuokra- ja varalaitepalvelut, auditointi- ja kehityspalvelut sekä laite- ja vastuuvakuutukset.

Skydatan asiantuntijaverkosto koostuu reilusta 20:stä alan asiantuntijasta, jotka tarjoavat valtakunnllisesti myös teknisiä ilmakuvauspalveluita Rovaniemeltä Hankoon ja Turusta Haminaan!

UUDET DRONE-MÄÄRÄYKSET

ASTUVAT VOIMAAN 1.7.2020

Uusien EASA -säännösten astuessa voimaan jokaisen drone-laitteilla operoivan organisaation tulee noudattaa uusia määräyksiä ja toimintamalleja. 

EASA määräykset muuttuvat heinäkuun alussa 2020. Käytännössä tämä tarkoittaa, että:

  • Jokainen drone-laite tulee rekisteröidä Traficomin laitekantaan

  • Kaikkien pilottien tulee suorittaa webpohjainen peruskurssi

  • Asutusalueilla lentävien tulee suorittaa toisen asteen valvottu koe valvotussa luokkakokeessa

  • Lentotehtäviä varten tulee hakea ns. SORA käytännön mukainen lupa, joka mahdollistaa lentämisen ennalta vahvistetussa ympäristössä, olosuhteissa ja laitteella

  • SORA lupa perustuu ilma-, maa- ja laiteriskien kartoitukseen ja pilottikoulutukseen sekä dronessa käytettäviin turvavarusteisiin

" 1.7.2020 JOKAINEN DRONE TULEE REKISTERÖIDÄ TRAFICOMIN TIETOKANTAAN. "

" SKYDATA OPASTAA MITEN TOIMIT MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI JA TURVALLISESTI "

Autamme organisaatioita ymmärtämään vaatimukset ja toimimaan oikein

Skydata tarjoaa kaikki drone-lentotoimintaan liittyvät palvelut koulutuksesta organisaatiokohtaisiin auditointeihin, jossa selvitetään luottamuksella asiakkaan valmiudet toimia uusien määräysten mukaisesti.

 

Samalla laaditaan asiakaskohtainen toimintamalli, joka noudattaa vaadittua jatkuvan parantamisen toimintamallia, jossa huomioidaan käytettävät laitteet, toimintaympäristö, pilottien koulutus, turvallisuustoimenpiteet sekä lentorutiineihin liittyvät lentoilmoitukset, rutinoitu tehtävätoimintamalli, tarkastuslistat ja muut turvalliseen ja hyväksyttyyn lentotoimintaan liittyvät asiat.

Skydata tarjoaa palvelut avaimet käteen toteutuksella, auttaen organisaatioita ottamaan käyttöön uudet toimintamallit turvallisesti ja kerralla oikein.