UUDET DRONE-MÄÄRÄYKSET ASTUVAT VOIMAAN 1.1.2021

Uusien EASA-säännösten astuessa voimaan jokaisen UAV-laitteilla (miehittämättömät ilma-alukset) operoivan organisaation on noudatettava uusia määräyksiä ja toimintamalleja. 

EASA-määräykset muuttuvat 1.1.2021. Nämä asiat pitää ottaa huomioon määräysten astuessa voimaan:

  • Jokainen drone-laite tulee rekisteröidä Traficomin laitekantaan

  • Kaikkien pilottien tulee suorittaa webpohjainen peruskurssi

  • Asutusalueilla lentävien tulee suorittaa toisen asteen valvottu koe valvotussa luokkakokeessa

  • Lentotehtäviä varten tulee hakea ns. SORA-käytännön mukainen lupa, joka mahdollistaa lentämisen ennalta vahvistetussa ympäristössä, olosuhteissa ja laitteella

  • SORA-lupa perustuu ilma-, maa- ja laiteriskien kartoitukseen ja pilottikoulutukseen sekä dronessa käytettäviin turvavarusteisiin

" 1.1.2021 JOKAINEN DRONE TULEE REKISTERÖIDÄ TRAFICOMIN TIETOKANTAAN. "

" SKYDATA TULEE TARJOAMAAN TRAFICOMIN VAATIMUSTEN MUKAISEN KOULUTUSOHJELMAN JA MAHDOLLISUUDEN SUORITTAA TOISEN ASTEEN VALVOTTU LUOKKAHUONE KURSSI ETÄNÄ "

Autamme organisaatioita ymmärtämään vaatimukset ja toimimaan oikein

Skydata tarjoaa kaikki drone-lentotoimintaan liittyvät palvelut koulutuksesta organisaatiokohtaisiin auditointeihin, jossa selvitetään luottamuksella asiakkaan valmiudet toimia uusien määräysten mukaisesti.

 

Samalla laaditaan asiakaskohtainen toimintamalli, joka noudattaa vaadittua jatkuvan parantamisen toimintamallia, jossa huomioidaan käytettävät laitteet, toimintaympäristö, pilottien koulutus, turvallisuustoimenpiteet sekä lentorutiineihin liittyvät lentoilmoitukset, rutinoitu tehtävätoimintamalli, tarkastuslistat ja muut turvalliseen ja hyväksyttyyn lentotoimintaan liittyvät asiat.

Skydata tarjoaa palvelut "avaimet käteen" -toteutuksella, auttaen organisaatioita ottamaan käyttöön lennokkien kanssa uudet toimintamallit turvallisesti ja kerralla oikein.

Vallitsevan Covid-19 tilanteen takia, järjestämme toistaiseksi vain organisaatiokohtaisia pienryhmäkoulutuksia tilauksesta. Uusi etäkoulutuspalvelumme Skyportal, avataan marraskuussa 2020. 

SKYDATA OY
Niittyrinne 2b

02270 ESPOO

FINLAND 

Tel. +358 40 5585 853

info  @ skydata.fi

Skydata on Suomen kokenein drone-ratkaisuihin ja teknologioihin keskittynyt yritys, jonka yli 10 vuoden toiminnan aikana on toimitettu Suomessa satoja laitteistoratkaisuja, koulutettu tuhansia pilotteja ja autettu yrityksiä hyödyntämään drone-teknologioita tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjoamme kaiken tarvittaessa "avaimet käteen" -periaatteella, mukaan lukien kuvauskopterikoulutukset, teknisen tuen, vuokra- ja varalaitepalvelut, auditointi- ja kehityspalvelut sekä laite- ja vastuuvakuutukset.

Skydatan asiantuntijaverkosto koostuu reilusta 20 alan asiantuntijasta, jotka tarjoavat valtakunnallisesti myös teknistä ilmakuvausta Rovaniemeltä Hankoon ja Turusta Haminaan!

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Instagram - White Circle