HENKILÖKOHTAISET

KOULUTUSPALVELUT

YKSITYISKOULUTUKSESSA OPIT NOPEASTI JA TEHOKKAASTI

Drone ratkaisuja toimittaessamme olemme huomanneet valitettavan trendin joka näyttää toistuvan monessa organisaatiossa. Organisaatioilla olisi käyttöä drone laitteista, mutta osaavan henkilökunnan puute kuitenkin estää laitteiston hankinnan, käyttöönoton ja turvallisen operoinnin.

Skydata tarjoaa nopeita ja tehokkaita koulutusohjelmia, yksittäisille henkilöille tai pienryhmille. Koulutuksen tavoitteena on muutamassa päivässä kouluttaa osaava resurssi organisaation drone laiteoperaattoriksi, joka kykenee toimimaan omatoimisesti, turvallisesti ja sääntöjä noudattaen millä tahansa DJI drone laitteistolla.

  • Yksityisopetukseen perustuva tehokas koulutusohjelma

  • 1-2 päivän koulutus, kokemuksesta riippuen

  • Painotetaan käytännön lentotehtäviä perusteoriakoulutuksen jälkeen

  • Asiakaskohtaisesti laadittu, sovelluskohtainen koulutusohjelma, joka keskittyy erityisesti asiakkaan omaan pääkäyttöalueeseen kuten lämpö- tai kartoituskuvaukseen, rakennuskuvaukseen tai vastaaviin erikoistehtäviin

  • Koulutus Skydatan toimipisteessä Espoossa tai asiakkaan luona

  • Voidaan suorittaa myös DJI drone asiakaslaitteiston toimituksen yhteydessä, jolloin Skydata toimittaa Dronefactoryn toimittaman laitteiston asiakkaalle ja suorittaa luovutuskoulutuksen asiakkaan kanssa

  • DJI laitemallikohtainen koulutus esimerkiksi Phantom 4 RTK käyttökoulutus

 
YKSITYISKOULUTUS ESIMERKKEJÄ

DJI GO APP

Hyödynnä DJI aplikaatioiden ominaisuuksia paremmin ja tehokkaammin.

 

Opit aplikaatioiden kaikki toiminnallisuudet ja pystyt kuvaamaan ammattimaisemmin ja tarjoamaan myös kaupallisessa kuvaustoiminnassa parempaa palvelua kustannustehokkaammin.

SUOSITELTU KAIKILLE DJI DRONE  LAITTEITA KÄYTTÄVILLE PILOTEILLE

MAPPING & 3D

Opi kartoitus- ja 3D kuvauksen perusteet tehokkaasti ja turvallisesti.

Koulutuksen avulla saat hyvät valmiudet suorittaa kaupallisia kartoitus- ja 3D lentotehtäviä. Koulutuksessa käsitellään kaikki ammattimaiseen drone kartoitustoimintaan liittyvät asiat käytännönläheisesti.

KAUPALLISTA KARTOITUSTOIMINTAA HARJOITTAVILLE, KAUPUNGIN- jA KUNTIEN, MITTAYRITYSTEN JA MUIDEN AMMATTILAISTEN PILOTEILLE

LÄMPÖKUVAUS

Lämpökuvauksesta on tullut olennainen osa dronella suoritettavia lentotehtäviä.

Koulutuksessamme käymme läpi lämpökuvauksen salat drone lähtökohdista, kerromme lämpökuvauksen tärkeät perusteet, terminologiat, asetukset ja miten saavutatte luotettavia tuloksia.

LÄMPÖKUVAAJILLE JOTKA HALUAVAT PAREMMAT EDELLYTYKSET DRONELLA SUORITETTAVIIN LÄMPÖKUVAUSTEHTÄVIIN YLEISESTI

PHANTOM 4 RTK

Erityisesti Phantom 4 RTK kartoituslaitteiston käyttöönottoon, operointiin, reittisuunnitteluun ja datan analysointiin perustuva koulutusohjelma

Soveltuu henkilöille, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin operoineet dronea tai ovat aloittamassa kartoituslento tehtäviä Phantom 4 RTK laitteella

PHANTOM 4 RTK OPERAATTOREILLE

Skydata koulutusohjelmat räätälöidään usein asiakkaan tarpeiden mukaan.

 

Jos olette kiinnostuneita muista drone-, 3D- tai valo- ja videokuvauskoulutuksista, haluatte koulutusta erityisellä sisällöllä, DJI laitemallikohtaista koulutusta tai olet yrittäjä, joka haluaa täydentää osaamistaan drone teknologioiden hyödyntämisessä, ota yhteyttä.

Skydatan koulutusosaaminen on kattavaa ja verkostomme asiantuntijoiden avulla, pystymme kouluttamaan ryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä monenlaisiin kuvaustehtäviin.