AMMATTILAISTEN

KOULUTUSPALVELUT

RYHMÄT

Skydata järjestää ryhmäkoulutuksia koulutustiloissamme Espoon Suomenojalla ja erikseen sovittuna, asiakkaan koulutusryhmille asiakkaan omissa tiloissa. Ryhmät pidetään pienenä, max noin 15 hengen ryhminä, jotta koulutukset olisivat tehokkaita ja jokainen osallistuja saa henkilökohtaisia neuvoa ja tukea kouluttajalta.

  • Tehokas pienryhmä muotoinen koulutusohjelma

  • Moniulotteinen interaktiivinen koulutussisältö teoriasta käytännön tehtäviin

  • Kattava koulutusvalikoima, DJI aplikaatioista, laite- ja sovellusalue koulutuksiin

VIRANOMAISET

Skydatan verkostoon kuuluu kaksi viranomaistason kouluttajaa jotka ovat olleet mukana kouluttamassa puolustusvoimia, palolaitoksia ja muita viranomaisia, toimien itse aktiivisesti vastaavissa tehtävissä. Tarjoamme ammatti RPAS koulutusohjelmia viranomaistason toimijoille. Koulutusohjelmat perustuvat hyväksyttyihin koulutussisältöihin, jotka on laadittu viranomaisten käytännön koulutustarpeiden pohjalta.

  • Viranomaisten hyväksymät koulutusohjelmat, joissa kouluttajina alalla toimivat henkilöt, joilla on käytännön kokemusta koulutettavien käytännön tehtävistä

  • Yksityis-, pienryhmä- ja ryhmäkoulutukset Espoossa tai asiakkaan luona

  • DJI laitekohtaiset luovutuskoulutukset yli 200 toimitetun laitetoimituksen kokemuksella

  • DJI Go, Go 4, Pilot ja muiden aplikaatioiden erikoiskoulutukset

  • Lämpökuvauskoulutus etsintä-, palo- ja pelastustehtävissä

  • Ortokuvaksen mahdollisuudet onnettomuustutkinnassa

 
ESIMERKKEJÄ KOULUTUKSISTA

DJI GO APP

Hyödynnä DJI aplikaatioiden ominaisuuksia paremmin ja tehokkaammin.

 

Opit aplikaatioiden kaikki toiminnallisuudet ja pystyt kuvaamaan ammattimaisemmin ja tarjoamaan myös kaupallisessa kuvaustoiminnassa parempaa palvelua kustannustehokkaammin.

SUOSITELTU KAIKILLE DJI DRONE  LAITTEITA KÄYTTÄVILLE PILOTEILLE

MAPPING & 3D

Opi kartoitus- ja 3D kuvauksen perusteet tehokkaasti ja turvallisesti.

Koulutuksen avulla saat hyvät valmiudet suorittaa kaupallisia kartoitus- ja 3D lentotehtäviä. Koulutuksessa käsitellään kaikki ammattimaiseen drone kartoitustoimintaan liittyvät asiat käytännönläheisesti.

KAUPALLISTA KARTOITUSTOIMINTAA HARJOITTAVILLE, KAUPUNGIN- jA KUNTIEN, MITTAYRITYSTEN JA MUIDEN AMMATTILAISTEN PILOTEILLE

LÄMPÖKUVAUS

Lämpökuvauksesta on tullut olennainen osa dronella suoritettavia lentotehtäviä.

Koulutuksessamme käymme läpi lämpökuvauksen salat drone lähtökohdista, kerromme lämpökuvauksen tärkeät perusteet, terminologiat, asetukset ja miten saavutatte luotettavia tuloksia.

LÄMPÖKUVAAJILLE JOTKA HALUAVAT PAREMMAT EDELLYTYKSET DRONELLA SUORITETTAVIIN LÄMPÖKUVAUSTEHTÄVIIN YLEISESTI

KIINTEISTÖKUVAUS

Skydatan kouluttajat ovat jo vuodesta 2010 alkaen suorittaneet satoja kiinteistö- ja asuntokuvaus projekteja.

Opi kanssamme kiinteistö- ja asuntokuvauksen perusteet drone-, valokuvaus- ja videokuvauksen osalta. Saat kurssilta hyvät valmiudet tarjota kaupallisia kuvauspalveluita sekä apua oikeiden laitteiden valintaan

KIINTEISTÖ- JA ASUNTOKUVAUKSIA KAUPALLISESTI TUOTTAVILLE TAHOILLE SEKÄ VÄLITTÄJILLE JOTKA HALUAVAT ITSE TUOTTAA MATERIAALIA

Skydata koulutusohjelmat räätälöidään usein asiakkaan tarpeiden mukaan.

 

Jos olette kiinnostuneita muista drone-, 3D- tai valo- ja videokuvauskoulutuksista, haluatte koulutusta erityisellä sisällöllä, DJI laitemallikohtaista koulutusta tai olet yrittäjä, joka haluaa täydentää osaamistaan drone teknologioiden hyödyntämisessä, ota yhteyttä.

Skydatan koulutusosaaminen on kattavaa ja verkostomme asiantuntijoiden avulla, pystymme kouluttamaan ryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä monenlaisiin kuvaustehtäviin.